סטיקר | בוני ירושלים
03/01/2021
הזהות-הלאומית-שבת

הזהות הלאומית = שבת

הזהות הלאומית = שבת