שיעור מוצא"ש עם הרב אהרון הורוביץ! | רשת בתי המדרש | בוני ירושלים