מתכוננים לחנוכה עם הרב גולן מדמון! | רחובות | בוני ירושלים