בוני ירושלים - רשת בתי מדרש לנוער | בוני ירושלים

בוני ירושלים – רשת בתי מדרש לנוער

‘בוני ירושלים’ זו רשת בתי מדרש לנוער.

בתי המדרש הם שלנו, הנוער. הנוער המקומי מקים את בית המדרש ומפעיל אותו, מפרסם, מביא את הרבנים, ולגמרי עצמאי.

אנו שייכים ל’תנועת ירושלים‘, מקבלים את מנהיגותה הרוחנית, ואת תמיכתה המעשית.